Výsledky vyhľadávania pre druh elektronk

EBIKON druh snímacej elektrónky
ENDIKON druh snímacej elektrónky
IATRÓN druh pamäťovej elektrónky
IKONOSKOP druh snímacej elektrónky
MAGNETRÓN druh mikrovlnnej elektrónky
TRIÓDA druh elektrónky