Výsledky vyhľadávania pre druh hada

ASPIS druh afrického jedovatého hada
ENIGMA záhada, hádanka, počas druhej svetovej vojny používaný šifrovací stroj
KORALOVEC druh tropického hada
KRYPTOGRAM text so skrytým údajom zloženým z niekoľkých písmen tohto textu, literatúra utajujúca skrytý zmysel, druh hádanky
PRESUNKA druh hádanky
RÁČIK druh hádanky
RÉBUS druh hádanky
REBUSY druh hádaniek
RINGÁL druh jedovatého hada
ŠARÁDA druh slabikovej hádanky, hádanka