Výsledky vyhľadávania pre druh obrany

AIKIDO druh sebaobrany, sebeoprany
ČATLOŠ slovenský generál, minister nár. obrany Prvej Slovenskej republiky, po skončení druhej svetovej vojny úradník (Ferdinand, 1895-1972)
KARATE druh sebaobrany
KARATE druh sebaobrany, japonský šport