Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre druh orchestra

TRANSKRIBOVAŤ prepisovať, písať iným spôsobom, prevádzať do iného druhu písma, písať cudzí text foneticky, upravovať skladbu pre iné obsadenie orchestra