Výsledky vyhľadávania pre druh ply

AFINITA výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov bez vzájomného ovplyvňovania sa
AFINITA výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa
CLARK druh bojového plynu
ITONG druh plynosilikátu, aj ytong
KARETA morská korytnačka, druh veľkej morskej korytnačky teplých morí, kareta obrovská, ľahký jednozáprahový voz, kára
LIMAN plytký morský záliv, typ morského pobrežia, druh zálivu
SUGESCIA duševný vplyv, pôsobenie na myseľ druhého, povzbudzovanie cudzích predstáv, predstava vyvolaná cudzou vôľou
ŠKAPULIAR druh amuletu, časť kňazského rúcha niektorých rádov v podobe širokého pruhu látky s otvorom pre hlavu, splývajúceho vpredu a vzadu cez hábit až ku kotníkom
TRANSFÚZIA prevedenie krvi z jedného tela do druhého, prenikanie plynu nádobou
VELÚR látka podobná zamatu, druh zamatu alebo plyšu