Výsledky vyhľadávania pre druh potravin

KULÉR farba, druh potravinárskeho farbiva, farebný hladený papier, tmavohnedá kvapalina vytvorená zahrievaním cukru na karamelizačnú teplotu, používaná na farbenie nápojov a v cukrárstve
MAKROBIOTIKA náuka o zdravom živote na základe správnej životosprávy s vylúčením mäsa a iných druhov potravín
ŠPECIALITA zvláštnosť, výnimočnosť, odbor činnosti, predmet záujmu, nevšedný, neobvyklý druh tovaru, najmä potravinárskeho