Výsledky vyhľadávania pre druh rastliny alebo živočícha zvolený za typického predstaviteľa

GENOTYP celkový génový súbor organizmu, druh rastliny alebo živočícha zvolený za typického predstaviteľa