Výsledky vyhľadávania pre druh tura

BANTENG druh východoindického tura
ČATRANG druh šachovej hry v Perzii pochádzajúci z čaturangy
KRYPTOGRAM text so skrytým údajom zloženým z niekoľkých písmen tohto textu, literatúra utajujúca skrytý zmysel, druh hádanky
NYALA druh tura