Výsledky vyhľadávania pre druh usni

AMONAL banícka výbušnina, trhavina, druh výbušniny, druh trhaviny, banská výbušnina
AMONIT druh baníckej trhaviny, nitramín, druh výbušniny
BANDEROVEC príslušník tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády po druhej svetovej vojne
CYKLOTOL druh silnej výbušniny
GRANÁT druh zbrane, druh munície naplnený výbušninou
HEXOGÉN cyklonit druh výbušniny slabikách
KARBONIT druh výbušniny
ROMIT druh výbušniny
TRITOL výbušnina, druh výbušniny, trinitrotoluén
TROTYL druh výbušniny