Výsledky vyhľadávania pre druh v sne

ABELIT druh výbušnej zmesi
ALBA dlhá biela košeľa kňazov, druh stredovekej milostnej básne
ALIANCIA spojenectvo, spolčenie sa, príležitostné a dočasné združovanie rôznych druhov živočíchov
ALPID tektonická jednotka, ktorá vzniklá alpínskym vrásnením na konci druhohôr a treťohôr
FANAL druh višne
FRANKOVÁ nemecké dievča židovského pôvodu ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame ale tesne pred koncom vojny padlo za obeť nacistickému vyvraždovaniu život počas ukrývania zachytila vo svojom denníku ktorý sa zachoval
GANGRÉNA sneť, miestne odumieranie a hnitie tkaniva, druhotne modifikovaná nekróza napr. hnilobnou infekciou alebo vysýchaním
INTRODUKCIA úvod, uvedenie, predohra, zavádzanie konkrétneho živočíšneho alebo rastlinného druhu do novej oblasti
IPA strešná krytina, druh izolačnej lepenky, druh strešnej asfaltovej krytiny, strešná lepenka
IRCHA druh rukavičkárskej usne