Výsledky vyhľadávania pre duál

ANÓMIA stav rozkladu sústavy individuálnych a spoločenských hodnôt, neschopnosť spomenúť si na mená ľudí alebo názvy vecí
AŠPIRANTÚRA postgraduálna forma štúdia s cieľom získať hodnosť kandidáta vied
BURŽOÁZIA mestské obyvateľstvo za fedualizmu
DEKADENCIA úpadok, zhoršenie, pokles, v umení označenie úpadkovosti, filozofický smer z prelomu 19. a 20.storočia orientovaný na nihilizmus, depresiu a individualizmus
DIL dual-in-line (skr.)
DIŠ denné individuálne štúdium
DUA duálny (skr.)
DUALITA duálnosť
DUALITA v matematike okrem iného znamená že ak sú dve vety duálne a jedna z nich je pravdivá potom je aj druhá pravdivá
FÁZA obdobie rastu v individuálnom vývoji vyšších rastlín (biol.)