Výsledky vyhľadávania pre duchovný úrad cirkevne

ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách