Výsledky vyhľadávania pre dus zlučenina

AMID dusíkatá zlúčenina
AMID dusíkatá zlúčenina
AMID organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu – NH2, dusíkatý derivát organických kyselín
AMID zlúčenina dusíka
AMIDÍN derivát uhľovodíkov, dusíkatá organická zlúčenina
AMONIAK zlúčenina dusíka s vodíkom
AMÓNIUM zlúčenina vodíka s dusíkom
AZID soľ kyseliny azidovodíkovej, zlúčenina dusíka s kovom
AZOIMID zlúčenina dusíka s vodíkom, kyselina azidovodíková
BORAZOL zlúčenina dusíka a bóru