Výsledky vyhľadávania pre dvíha

ANTECEDENCIA predpoklad, podmienka, to, čo predchádza, proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia, prevládajúci vplyv jedného z predkov na genotyp jedinca
DVÍHAČE stroje na dvíhanie, dviháky
ELEVÁCIA dvíhanie (odb.)
ELEVÁTOR sval zdvíhač (lek.)
HEVER prenosné zdvíhadlo, zdvihák (hovor.)
HEVER zdvihák (hovor.)
KLADKOSTROJ typ dvíhadla
LEVÁTOR sval zdvíhač (lek.) (anat.)
PÁKA súčiastka mechanizmov, jednoduchý stroj slúžiaci na zdvíhanie bremien väčšej hmotnosti
PÁKA tyč na dvíhanie
VSTÁVA dvíha sa na nohy
VSTÁVAL dvíhal sa zo sedu
ZVIECHAŤ pomali sa dvíhať
ŽERIAV stroj na dvíhanie a prenášanie ťažkých bremien