Výsledky vyhľadávania pre dvakrát zvyšeny tón a

AISIS dvakrát (2x) zvýšený tón A = o dva poltóny
DISIS dvakrát zvýšený tón "D"