Výsledky vyhľadávania pre dvih

ABSTRAKTIVIZMUS umelecký smer vyzdvihujúci abstraktné prvky
AKCENTOVAŤ zdôrazňovať, vyzdvihovať význam niečoho, prízvukovať
AKLAMÁCIA verejné hlasovanie zdvihnutím ruky, verejný prejav súhlasu, hlasité pozdravovanie
ANAKREONTIKA básnický štýl vyzdvihujúci lásku a víno
ANTECEDENCIA predpoklad, podmienka, to, čo predchádza, proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia, prevládajúci vplyv jedného z predkov na genotyp jedinca
ARZA zdvih nohy pri tanci
BRACHIÁLNY spôsobený rukou, násilný, surový, vykonaný zdvihnutím ruky, ramenný
COLLECT vyzdvihnúť, po anglicky
DVÍHAČE stroje na dvíhanie, dviháky
ELEVÁCIA dvíhanie (odb.)