Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre dvojhlas

AE latinská dvojhláska
DIERÉZA dvojslabičná výslovnosť dvojhlásky (zried.)
DIFTONG dvojhláska (lingv.)
IA dvojhláska
IE druhá dvojhláska
IU dvojhláska
JOTÁCIA polosamohláskové i, ktoré tvorí s nasledujúcou samohláskou dvojhlásku
TRÉMA ležatá dvojbodka používaná v niektorých jazykoch na označenie oddelenej výslovnosti dvojhlások, napr. Citroën = sitro-én
UE nemecká dvojhláska