Výsledky vyhľadávania pre dvojsecny meč

AKINAKES osobná zbraň Skýtov, krátky dvojsečný mečík
GLADIUS dvojsečný meč