Výsledky vyhľadávania pre dy po česky

ALOU hajde, hajdy, poďme, po česky
BERAN český politik, predseda vlády 2. česko-slovenskej republiky, predseda vlády Protektorátu Čechy a Morava (Rudolf, 1887-1954)
BIENERT český právnik,policajný a vysoký štátny úřadník, minister a neskôr predseda protektorátnej vlády (Richard, 1881-1949)
BUDIL český novinár a významný popularizátor vedy (Ivo, 1933-2007)
ČURKA slabý prúd vody, po česky
DOKUD dovtedy, po česky
DŮVODY dôvody, po česky
DÝM dym, po česky
DÝMOVÁ dymová, po česky
DÝNĚ dyňa, po česky
HNĚDÝ hnedý, po česky
HVĚZDY hviezdy, po česky
JINDY inokedy, po česky
KDY kedy, po česky
KDYS kedysi, po česky
KDYSI kedysi, po česky
LEDY ľady, po česky
MLÁD mladý, po česky (bás.)
ODDECH oddych, po česky
ORION český výrobca čokolády, značka českej čokolády, latinské pomenovanie súhvezdia Orión
ŘADY rady, po česky
TEHDY vtedy, po česky
TRYSKA dýza, po česky
ÚŘADY úrady, po česky
WERICH český filmový a divadelný herec, dramatik a filmový scenárista, významný predstaviteľ medzivojnovej divadelnej avantgardy a povojnovej českej divadelnej kultúry, spisovateľ (Jan, 1905-1980)