Výsledky vyhľadávania pre dychtivá

ŽIADOSTIVOSŤ vlastnosť silno túžiť, túžobnosť, dychtivá túžba