Výsledky vyhľadávania pre dynasti

ABA egyptský kráľ 6 - 8 dynastie
ABÚSÍR staroegyptské pohrebisko kráľov 5. dynastie
ACHNATON egyptský kráľ 18. dynastie
AJE egyptský kráľ 18.dynastie
AMIROVCI moslimská dynastia žijúca vo Valencii v rokoch 1021 - 1085
AO metropola dynastie Šang
ASEN bulharská dynastia
ASÓSI egyptský kráľ V. dynastie
BEGRAM metropola dynastie Kušánovcov
ČCHIN čínska dynastia (9. stor.-206 pred n. l.)