Výsledky vyhľadávania pre dzip

INTERKONTINENTÁLNY medzipevninový
INTERPARLAMENTNÝ medziparlamentný
INTERPLANETÁRNY nachádzajúci sa medzi planétami, medziplanetárny
MEDIASTINÁLNY medzipľúcny
MEDIASTINOTÓMIA chirurgické otvorenie medzipľúcia
MEDZIPLANETÁRNY jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi planétami, napr. medziplanetárny let
MEZANÍN zvýšené prízemie, medziposchodie medzi 1. a 2. podlažím
PREKURZOR medziprodukt (chem.)
XANTÍN medziprodukt látkovej premeny nukleoproteidov, organická zlúčenina v moči, krvi a pod.