Výsledky vyhľadávania pre ešte anglický

COUSINE sesternica, po anglicky
EVEN ešte, po anglicky
ORACLE veštec, veštba, veštiareň, orákulum, po anglicky
RUSKIN anglický estetik
SNOW anglický lekár a priekopník zavádzania anestézie a hygieny (John, 1813-1858)
TERM semester, po anglicky