Výsledky vyhľadávania pre ed naha

ADAMITA člen stredovekej náboženskej sekty vyznávajúcej nahotu, naháč
ALIBICIONIZMUS snaha dokázať alibi, odmietanie zodpovednosti
ALIBIZMUS snaha dokázať alibi, odmietanie zodpovednosti z dôvodov neznalosti, neinformovanosti a pod.
ALIBIZMUS snaha vyhnúť sa zodpovednosti, politika dvoch tvárí, pokrytectvo
ASPIRÁCIA snaha, úsilie, túžba, vdýchnutie tuhých látok do pľúc alebo priedušnice, vyslovenie s prídychom, odsávanie respirátorom
KALOKAGATIA starogrécka predstava úplného súladu telesnej a duševnej krásy, ideál dokonalosti, snaha po duševnej rovnováhe
PARTIKULARIZMUS odstredivá snaha, úsilie o čo najmenšiu závislosť na ústrednom orgáne, zdôrazňovanie časti na úkor celku, drobivá snaha vo verejnom živote, odštiepenectvo