Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre edo po ang

ANTE MERIDIAM latinský výraz - pred obedom, dopoludnia (používá se v anglických časových údajoch: AM)
ARREAR nedoplatok, po anglicky
ASDE Airport Surface Detection Equipment, zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska (angl.skr.)
ASSURED sebavedomý, po anglicky
CECH stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov, prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku, slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení
DINE obedovať, po anglicky
EFFECT následok, po anglicky
ENSUE nasledovať, po anglicky
ESPIAL sledovanie, po anglicky
EYEBALL sledovať, po anglicky