Výsledky vyhľadávania pre eg ochr boh mrtvych

AKER egyptský boh zeme a ochranca mŕtvych
HATHOR egyptská bohyna radosti, nebe, ochránkyna žien, hudobníkov a mrtvých. Matka a manželka boha sĺnka Réa. Bohyna s kravskou hlavou. Spoločnica Hóra
SAH egyptský ochranný boh mŕtvych