Výsledky vyhľadávania pre egi

ABOV súčasný maďarský región
ABR Australian Business Register
ABRUZZY región v Taliansku
ACR Access Control Register
AEGIDIUS latinské mužské meno (Egídius)
AGORA Accès Garanti et Optimisé pour les Régions et l'Aménagement des territoires (skr.), štúdie zo začiatku 21. storočia k nerealizovanému satelitu pre pásmo Ka (fran.skr.)
AKCELEROGRAF prístroj registrujúci údaje o zrýchlení pohybu, akcelerometer
AKTOGRAF zariadenie na registrovanie telesných pohybov, používa sa pri spánkovej terapii
ALAE krídla rímskych légií
APÚLIA taliansky región