Výsledky vyhľadávania pre egy pos by

APIS posvätný býk v Egypte
APIS staroegyptský posvätný býk, posvätný býk starých Egypťanov
BÚCHIS posvätný býk hornoegyptského mesta Pimontu
HAPI egyptský posvätný býk, zosobnenie rieky Nílu. Syn Hóra, ochránca pozostatkov mrtvých (Apis)