Výsledky vyhľadávania pre egyp miera

BAA egyptská dĺžková miera
KASAB egyptská dĺžková miera (3,55 m)
KELA egyptská objemová jednotka, egyptská dutá miera, egyptská jednotka objemu
KELA egyptská objemová miera (16 48 l)
KELA egyptská objemová miera (NULL, 48 l)
ROTL egyptská hmotnostná miera