Výsledky vyhľadávania pre egyptská bohyňa Ne

HATHOR egyptská bohyňa neba v podobe kravy
HATHOR egyptská bohyna radosti, nebe, ochránkyna žien, hudobníkov a mrtvých. Matka a manželka boha sĺnka Réa. Bohyna s kravskou hlavou. Spoločnica Hóra
KADEŠ egyptská bohyňa lásky a ľúbostného života
MIN egyptská bohyna pravdy, spravedlivosti, zákonnosti a vesmirného usporiadania. Účastnila sa obradov "váženia srdca". Symbolom je perie
NUT egyptská bohyňa neba v podobe kravy
NUT staroegyptská bohyňa neba
SATET egyptská bohyňa južného egypta
SEKHMET egyptská bohyňa vojny, opak Hathor, spoločnica Ptaha spojovaná s lvicou a teplom púšte. Doprevádzala faraóna na vojnových výpravách. Neskor sa stala aj bohyňou medicíny, mohla však nemoc i privodit