Výsledky vyhľadávania pre ejakulat

ASPERMATIZMUS neschopnosť vytvárať alebo vylučovať spermie, chýbanie spermií v ejakuláte, aspermia
AZOOSPERMIA absencia spermií v ejakuláte
AZOSPERMIA absencia spermií v ejakuláte, azoospermia
OLIGOSPERMIA zníženie množstva spermií v semennej tekutine (ejakuláte)
SPERMA výlučok samčích pohlavných žliaz s obsahom spermií, ejakulát