Výsledky vyhľadávania pre eju

ALIKVOTNÉ TÓNY vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom
ALIKVOTNÉTÓNY vedľajšie tóny ktoré znejú súčasne so základným tónom
ANESTETIKÁ znecitlivejúce látky
ANTIKORO druh nehrdzavejúcej ocele
AU NOM cenný papier znejúci na majiteľa
AU PORTEUR cenný papier znejúci na držiteľa, preplatený predkladateľovi
AUDIOVIZUÁLNY spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz, súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu
AUNOM cenný papier znejúci na majiteľa
AUPORTEUR cenný papier znejúci na držiteľa
BRNIA meravejú