Výsledky vyhľadávania pre ektrono

AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
BETATRÓN urýchlovač elektrónov na vysokú energiu
DELONG český vedec a zakladateľ elektrónovej mikroskopie (Armin, *1924)
DINÓDA katóda so sekundárnou emisiou elektrónov
HERMES experiment elektrónového synchrotrónu DESY
KOVALENCIA v chémii väzba vzniknutá zdieľaním elektrónov
KOVALENTNÁ VÄZBA chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov
KOVALENTNÁVÄZBA chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov
NOVAL konštrukcia elektrónok
NOVAL pätica elektrónok