Výsledky vyhľadávania pre ekuména

OIKUMENA (v Grécku) známa časť sveta u antických Grékov, súhrn ľuďmi trvale obývaných oblastí, ekuména
TERRA HABILITATIS obývaná zem ekumena
TERRAHABILITATIS obývaná zem ekumena