Výsledky vyhľadávania pre elektrárn

AKOBOJE Automatizovaný komplex bezpečnostnej ochrany jadrovej elektrárne (skr.)
EBO Atómové elektrárne Bohunice (skr.)
EDU Elektrárne Dukovany (skr.)
EMO Atómové elektrárne Mochovce (skr.)
ETU Elektrárne Tušimice (skr.)
REAKTOR prístroj na štiepenie atómu, časť atómovej elektrárne
SE Slovenské elektrárne (skr.)
SSE Stredoslovenské elektrárne (skr.)
TURBÍNA časť elektrárne
VÚJE Výskumný ústav jadrových elektrární (skr.)