Výsledky vyhľadávania pre elektrokardioskop skratka

EKS elektrokardioskop (skr.)