Výsledky vyhľadávania pre elektronka

EBIKON snímacia elektrónka
ENDIKON snímacia elektrónka
IKONOSKOP snímacia elektrónka
NONÓDA elektrónka s deviatimi elektródami
ORTIKON televízna elektrónka
PENTÓDA elektrónka s piatimi elektródami
PERM počítač z 50. rokov založený na elektrónkach
PLUMBIKON televízna snímacia elektrónka
RÁDIOELEKTRONIKA vedný odbor zaoberajúci sa problémami televízie a zariadeniami s elektrónkami
STATIKON televízna snímacia elektrónka