Výsledky vyhľadávania pre elementarna cas

ANTIBARIÓN elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu
ANTIPROTÓN stabilná elementárna častica, antičastica protónu
BARIÓN ťažká elementárna častica, tiež baryón
BARYÓN ťažká elementárna častica, tiež barión
HYPERÓN elementárna častica patriaca medzi baryóny
KAÓN elementárna častica patriaca medzi mezóny
KVANT elementárna častica
KVARK typ častíc, z ktorých sú zložené hadróny, elementárna častica, na ktorú pôsobí tzv. silná sila
KVÁZIČASTICA elementárna excitácia systému mnohých častíc
LEPTÓN najľahšia elementárna častica v atóme podliehajúca slabej, prípadne elektromagnetickej interakcii