Výsledky vyhľadávania pre enci

ABBAGNANO taliansky filozof, predstaviteľ pozitívneho existencializmu (Nicola, 1901-1990)
ABSENCE absencia, po anglicky
ABSENTÉR kto často a bezdôvodne vymeškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTÉR kto často neodôvodnene zameškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ABSENTOVAL mal absenciu
ABSENTOVALA mala absenciu
ABSENTOVALI mali absenciu
ABSENTOVALO malo absenciu
ABSENTOVAŤ byť neprítomný, mať absenciu