Výsledky vyhľadávania pre enem

EKOFARMA hospodári spôsobom blízkym prirodzenému stavu, nezaťažujúcim prírodu, vyrába bioprodukty
GOVINDA nemecký filozof, predstaviteľ tantrického budhizmu, jeden zo zakladateľov meditačného hnutia v rámci budhizmu na Západe, prispel k prehĺbenému porozumeniu tibetskej mystiky (Anagarika, 1898-1985)
HYPONYMUM slovo významovo podriadené nadradenému slovu a označujúce tak nižšiu triedu
SUDIČKA mytologická ženská bytosť, ktorá vraj určovala osud novonarodenému dieťaťu
TELEOLÓGIA teória o účelnosti všetkého diania a vývoja, o tom, že celé svetové dianie prebieha podľa vopred daného plánu k určenému cieľu