Výsledky vyhľadávania pre energetický stav atómu alebo molekuly

TERM energetický stav atómu alebo molekuly, konštrukčný prvok v jazyku konceptuálnej schémy, ktorý slúži ako odkaz na entitu