Výsledky vyhľadávania pre ensky skr

AON Akadémia spoločenských vied, ruská skr.
BRO Brnenský rozhlasový orchester (skr.)
ČS československý (skr.)
ČSL československý (skr.)
ČSL Československý liekopis (skr.)
IAMES slovenský horolezecký spolok (skr.)
KJB kuchynsko-jedálenský blok (jedáleň), vojenská skr.
KVS Krajský vojenský súd (skr.)
LEONARD slovenský skriptor a básnik (Leonard z Uničova, 15. storočie)
MAHÁTMA (sanskrit) indický čestný titul, v preklade veľká duša, človek, ktorý podľa indických náboženských predstáv dosiahol po mnohých prevteleniach božskú dokonalosť, napr. Mahátmá Gándhí, čestný titul v Indii