Výsledky vyhľadávania pre entity-relationship model

ER entity-relationship model (skr.), vysokoúrovňový konceptuálny dátový model
ERM Entity-Relationship-Modell