Výsledky vyhľadávania pre epick bas

DUMA ukrajinská epická báseň
ENNIUS rímsky epický a tragický básnik, ktorý je považovaný za otca rímskej literatúry (Quintus, 239-189 pred Kr.)
EPIKA dejová básnická tvorba, epická tvorba, literárny druh
EPOPEJA druh epickej básne
EPOPEJA rozsiahla epická báseň
EPOPEJA veľká epická skladba, veľká oslavná básnická skladba, epos
EPOS rozsiahla epická báseň
EPOS výpravná hrdinská epická báseň, epopeja
HÁLEK český spisovateľ, lyrickoepický básnik, dramatik a žurnalista (Vítězslav, 1835-1874)
HOMÉR najväčší epický básnik antiky