Výsledky vyhľadávania pre epicky prozaicky utvar

NOVELA kratší epický prozaický útvar
ROMANETO kratší román, prozaický epický útvar