Výsledky vyhľadávania pre ereši

ANADRÓMA presúvanie sa rýb z mora do rieky, aby sa v nej mohli neresiť