Výsledky vyhľadávania pre erend

BRONTEOVÁ manželkou reverenda Patricka Bronte a matkou spisovateliek Charlotte, Emily Jane a Anne Bronteových, ako aj básnika a maliara Patricka Branwella Bronte (Maria, 1783-1821)
KLERIKA reverenda
PLEBISCIT ľudové hlasovanie o dôležitom štátnom alebo verejnom akte, referendum
SUTANA klerika, reverenda
SUTANA kňažský habit, kňažské rúcho, reverenda