Výsledky vyhľadávania pre error skr na 3 písmená

BER Bit Error Ratio, bitová chybovosť (angl.skr.)
DRE Disk Read Error (skr.)
EEP Equal Error Protection (skr.)
EIE Entered In Error (skr.)
ERR error (skr.)
FEC Forward Error Correction, dopredná chybová korekcia (angl.skr.)
QEF Quasi-Error-Free, kvázi- bezchybový prenos (angl.skr.)