Výsledky vyhľadávania pre esa anglicky

BLEND ladiť, prelínať sa, hodiť sa k sebe, miešať sa, po anglicky
COKE kolesá, po anglicky
COLA kolesá, po anglicky
COMB česať, po anglicky
DIARY adresár, zápisník, po anglicky
FOLDER adresár, po anglicky
FORD anglický renesančný dramatik (John, 1586-1640)
IMAGINIZMUS anglický a americký básnický smer v 2. desaťročí 20. storočia
JONES významný anglický renesančný architekt
MOONY mesačný, po anglicky