Výsledky vyhľadávania pre esa po cesky

ČESAT česať, po česky
DESET desať, po česky
ESA esá, po česky
EŠALON ešalón, po česky
FARSKÝ český prírodovedec, entomológ, poľnohospodársky a lesný inžinier, riadny profesor ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty VŠZ v Brne, biológ a organizátor československého lesníctva (Octavián, 1893-1969)
KOLA kolesá, po česky
KRUT krútenie, namáhanie prierezu telesa, po česky
MONATKA mesačná ruža, po česky
NESÁT nesať, po česky
OKTAVON miešanec, po česky